برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی گردشگری روستای کلهرود

 برگزاری مجمع عمومی

شرکت تعاونی گردشگری

روستای کلهرود

قابل توجه سهامداران محترم  شرکت تعاونی توسعه واحیاء
گردشگری روستای کلهرود مجمع  عمومی عادی سالیانه سال
مالی 1392 در تاریخ 93/06/27ساعت 17،در حسینه روستای
کلهرود برگزار می گردد

                                            علی ناطقی

/ 0 نظر / 32 بازدید