ای کلهرود ای وطن

 

بنام خدا

جناب آقای قدرت اله امینی کلهرودی، همشهری باذوق دو قطعه شعر زیر را سروده و برای سایت ارسال نموده اند .

 

 

ای کلهرود ، ای وطن


ای کلهرود ، ای دیار مادر


ای که هستی زهمه ملک جهان زیبا تر


خاک تو چون زر  و  آبت عسل است


جاودان  باد   دیار  مادر


****

نام تو عشق من است ای وطنم

 

که به جز نام تو نباشد سخنم

 

جان بی جان امین در گذر باد نهید

 

تا رساند نسیم عشق مرا بر وطنم

 

مادرم گفت که مقصود تویی


همه اش بوده زیان سود تویی

 

قدرت الله امینی کلهرودی

/ 0 نظر / 4 بازدید