دفتر شعر

 

دو شعراز

غلامرضا نصراللهی کلهرودی  

1

  با چشم خمار و پرفریب آمده ای

زیبا شده ای کمی عجیب آمده ای

من مست توام که در محفل ما

با عطر گلاب و بوی سیب آمده ای

2

در دشت عطش سراب را گم کردیم

در کوی جنون شراب را گم کردیم

آن شب که نگاه تو قیامت می کرد

منظومه ی آفتاب را گم کردیم


/ 0 نظر / 36 بازدید