/ 4 نظر / 3 بازدید
سهراب

استاد ایلیا میم را معلمی هزار وجهی (هزار روح) دانسته اند. عصاره و معجونی از همه انديشه هاي باطني و افكار بزرگ. www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/

علی رضامظا یهری کلهرود

عالی بود

علی رضامظا یهری کلهرود

عالی بود

علی رضامظا یهری کلهرود

عالی بود