پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

کلهرودی های مدفون در بهشت زهرا تهران تا سال 1392

کلهرودی های مدفون  در بهشت زهرای  تهران http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75   برای همه درگذشتگان  مغفرت الهی را آرزو داریم   ابوالفضل کلهرودی      تاریخ دفن:12-10-1355     قطعه: 9    ردیف:159   ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 181 بازدید