پست های ارسال شده در دی سال 1390

بنام خدا اعلام نامزدی   آقای نصرالله احمدی کلهرودی   جهت مجلس شورای اسلامی از شهرستان شاهین شهر اصفهان     با توجه به سوابق و شناختم از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید