کلهرود دريا بوده است

اصفهان دريا بوده است
مطالعات زمين شناسى و فسيل شناسى در كوه «صفه» اصفهان نشان مى دهد كه اين شهر از ۶۰ تا ۱۸۰ ميليون سال پيش سه بار با وقفه هاى طولانى به درياى بزرگى تبديل شده است و جانوران مختلفى در آن مى زيسته اند. موزه تاريخ طبيعى اصفهان از جمله مراكز فعال تحقيقات فسيل شناسى جانوران ماقبل از تاريخ در ايران است كه مطالعات گسترده اى روى زمين شناسى و فسيل شناسى اصفهان و مناطق اطراف آن انجام داده است. يافته هاى به دست آمده از اين تحقيقات نشان مى دهد كه اصفهان روزگارى درياى بزرگى بوده است.دكتر «محمد على جعفريان» رئيس و موسس موزه تاريخ طبيعى اصفهان با اشاره به كاوش هاى فسيل شناسى در كوه «صفه» اصفهان گفت: «كوه صفه از سه لايه زمين شناسى تشكيل شده است كه به ترتيب عبارتند از لايه هاى خاكسترى، لايه هاى زرد و لايه هاى سياه كه آخرين لايه به دوره ژوراسيك يعنى ۱۸۰ ميليون سال پيش بازمى گردد.»دكتر جعفريان با اشاره به تغييرات زيست محيطى در اصفهان گفت: «لايه هاى مختلف رسوبى در كوه اصفهان نشان مى دهد كه اصفهان از ۶۰ تا ۱۸۰ ميليون سال پيش با وقفه هاى طولانى سه بار تبديل به دريا شده است و جانوران مختلفى شامل آبزيان و خشكى سانان در آن مى زيسته اند. اما به علت عدم تحقيقات كافى همچنان وجود اين جانداران ناشناخته باقى مانده است.» او يادآور شد: «براساس مطالعات فسيل شناسى در كوه صفه انواع فسيل هاى دوكفى و شكم پايان از خانواده بى مهره ها كه در دريا زندگى مى كردند؛ در لايه هاى مختلف اين كوه كشف شده است.»به گفته او حدود ۱۴۰ ميليون سال پيش كوه صفه اصفهان با كوه خراسان در ارتباط بوده است و امروز حد فاصل كوه صفه از تخت گاه تا گاوخونى حاصل فرسايشى ۱۴۰ ميليون ساله است.رئيس موزه تاريخ طبيعى اصفهان در ادامه يادآور شد: «زمانى كه اصفهان، دريا بوده است مناطقى چون كلهرود در نواحى اطراف اصفهان، مزينو در طبس، شمشك در تهران و منطقه كرمان خشكى هاى جزيره مانندى بوده اند كه جنگل هاى انبوهى داشته اند و امروزه بعد از گذشت ميليون ها سال از اين مناطق زغال سنگ استخراج مى شود.».
روزنامه شرق شماره
/ 1 نظر / 3 بازدید
نارنج

ديگه بهتر پس دريايی هستیم سبز ،‌ آبی روستای ما یک مداد رنگیه ......