شرکت مجتمع تفریحی کوهستان کلهرود

بنام خدا

اگهی تاسیس شرکت مجتمع تفریحی کلهرود

 

شرکت فوق در تاریخ 12/2/90 تحت شماره 43822 و شناسه ملی 10260617107 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌‌شود.
1ـ موضوع شرکت: خدمات رفاهی و تفریحی تاسیس هتل تاسیس مجتمع‌های رفاهی و تفریحی اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر‌نقدی از دولت اشخاص حقیقی و حقوقی تودیع وجود بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه‌ تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات تبصره 1. در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان اصفهان شهر اصفهان مورچه خورت جاده نطنز روستای کلهرود.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/330 ریال منقسم به سی و سه سهم 000/000/10 ریالی که تعداد سی و سه سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/110 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ 28/1/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شاهین شهر اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید