موزه فارس

 
تصاویری از موزه تاریخ فارس

Pictures of the Pars Museumنقش برجسته حاملان تخت شاهی (اورنگ بران)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نمایی از موزه مشاهیر فارس

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


عشایر فارس

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نمای بیرونی موزه؛ خانه زینت الملوک شیراز

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


لوح های هخامنشی

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


کریم خان زند
(موسس خاندان پادشاهی زند در ایران)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


روز بهان بقلی
(صوفی و مفسر قرآن که 50 سال در مسجد جامع عتیق وعظ می کرد)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


از راست : ابوالقاسم انجوی شیرازی - علی اصغر حکمت - محمد نمازی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم که غزل عاشقانه او به والاترین حد لطافت رسیده است

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


زینت الملک قوامی دختر حبیب الله خان که زنی مومن و خیر بوده است

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


آتوسا ؛ دختر کورش بزرگ که ابتدا همسر کمبوجیه بعد بردیا و سپس زن داریوش اول شد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


میرزا احمد نی‌ریزی
(قرآن نویس و نامدارترین خوشنویس قلم نسخ در ایران)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی
(عالم و مجتهد بزرگ دینی شیراز و سومین شهید محراب)

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


آقا لطفعلی صورتگر شیرازی
(نقاش صاحب سبک شیرازی که آثارش زینت بخش موزه های ایران و جهان است)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


جای خالی مجسمه حافظ در موزه مشاهیر فارس

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سردار شهید حاج مجید سپاسی
(فرمانده گردان تیپ پیاده امام سجاد (ع) )

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بابا فغانی شیرازی
(شاعر غزلسرای شیرازی)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ابن باکویه (باباکوهی)
(از مشاهیر بزرگ صوفیه در سده چهارم و اوایل سده پنجم)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


الله وردی خان
(از حاکمان فارس در قرن یازدهم هجری)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


تیمسار سرلشکر خلبان شهید عباس دوران

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ابن ‌مقفع
(نویسنده بزرگ و مترجم آثار پهلوی به عربی)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


حمیدی شیرازی - علی سامی - صولت الدوله قشقایی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خشایارشاه فرزند داریوش بزرگ که در 486 ق.م به پادشاهی رسید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


شاپور ساسانی
(پسر اردشیر دومین پادشاه ساسانی که پس از او به سلطنت رسید)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


باربد
(موسیقی دان و شاعر دربار خسروپرویز)

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ملاصدرای شیرازی
(فیلسوف برجسته قرن یازدهم هجری)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


قاآنی
(از شاعران دوران قاجار در شیراز)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


قطب الدین شیرازی
(از عالمان قرن هفتم است که به تحصیل طب پرداخت)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


علامه دوانی
(از دانشمندان شیعی متبحر در کلام، حکمت، عرفان، حدیث و تفسیر)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


منصور حلاج
(از عارفان قرن سوم و اوایل قرن چهارم و از شاگردان جنید بود)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


وصاف شیرازی
(ادیب، مورخ و شاعر شیرازی)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مجدالدین فیروزآبادی
(در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد. او در فقه، حدیث و فنون ادبی متبحر بود)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سرباز هخامنشی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


وصال شیرازی
(شاعر، ادیب و خوشنویس برجسته قرن سیزدهم)

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


لطفعلی خان زند
(هشتمین و آخرین پادشاه زند)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سیبویه
(از عالمان نحو و لغت قرن دوم هجری)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


اَبش خاتون
(فرمانروای فارس و دختر سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


میرزا جهانگیر خان شیرازی
(مدیر روزنامه صوراسرافیل، شاعر و نویسنده آزادی‌خواه)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


آیت الله بهاء الدین محلاتی
(فرزند مرحوم شیخ جعفر محلاتی و از علما و مجتهدین فارس)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


آیت الله سیدنورالدین حسینی شیرازی
(مجتهد، نویسنده و سخنور شیرازی)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


آیت الله سید عبدالحسین لاری
(فقیه و عالم دینی که نسبش با بیست واسطه به امام موسی کاظم (ع) می رسد)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


آیت‌الله میرزای شیرازی
(از عالمان روحانی قرن 14 است که فتوای معروف تحریم تنباکو را داد)

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


نصیرالملک
(مسجد و خانه نصیر الملک و نیز ساختمان باغ ارم را در شیراز بنیان نهاد)

/ 0 نظر / 3 بازدید