مجمع بانوان کلهرودی و باغمیرانی

بنام خدا

تشکیل

مجمع بانوان کلهرودی و باغمیرانی

http://banokalahrodi90.blogfa.com/

 

مجمع مذکو ر که با همت تعدادی از بانوان محترم

همشهری ، باهداف زیر ودر تهران تشکیل شده است :

 

" پس از اقدامات اولیه در خصوص عمران و آبادانی

روستای باغمیران و کلهرود که به همت همشهریان

بزرگوار و محترم در راستای احیای زمین های آباء و

اجدادی شان صورت پذیرفت جای خالی جمع فعال و

موثری از اجتماع که همان بانوان هستند به خوبی حس

شد و اولین قدم ایجاد وبلاگ و اطلاع رسانی از این

طریق است."

ضمن ارج نهادن به این اقدام شایسته  ، امیدواریم

 تشکیل چنین تشکل های بتواند مشکلاتی  را که در حال

 حاضرمانع پیشرفت و توسعه کلهرود و باغمیران است ،

برطرف نماید وهمچنین بتواند همه همشهریان محترم

را -در هر کجا که هستند- ساماندهی و از هر جهت

پشتیبانی نماید.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید