<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 

 

شهيد سيد سهراب اخلاقيكلهرودي 

 

 

سال سوم دبيري رياضي

 

 

محل شهادت :شلمچه

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
سيد سهراب در سال 1343 در تهران متولد شد. محروميت ها و مشكلات قشر مستضعف جامعه، روح سرشار از محبت و انساني او را به كمك و دلسوزي نسبت به ديگران به ويژه محرومين وا مي داشت . از كودكي علاقة شديدي به امور ديني داشت و تكاليف مذهبي خود را از همان زمان انجام مي داد. سيد به خط و نقاشي علاقة داشت و مسئوليت تبليغات مسجد شفا به عهدة او بود. اكنون آثار هنري او باقي مانده است. در خط و نقاشي سرآمد ديگران و موجب حيرت و تحسين آموزگارانش بود تا جايي كه مسئوليت تبليغات مس
جد شفا بر وي محول شد. با اعتقاد و علاقة كامل به انقلاب ،شب و روز در زمينة امور تبليغي كوشش مي كرد .
 در دبيرستان امور تبليغي انجمن اسلامي دانش آموزي را به عهده داشت. در سال 1361 با يكي از دوستانش تصميم مي گيرد به جبهه برود و در عمليات مسلم بن عقيل شركت كنند ولي موفق نشدند. بدين احاظ چند روزي به مشهد مقدس مي روند و امام رضا (ع) را شفيع حاجت خود قرار دادند. مدتي به عنوان بسيجي در مسحد شفا و گشت  ثارا
شركت مي كردند .
سيد با خط زيبا به سخنان امام و شعار ها را روي ديوارها مي نوشت. تصميم گرفتند به جبهه بروند. در لشكر سيد الشهدا كه تازه تأسيس بود وارد شدند و به گردان زهير پيوشتند. آن شب، شب عاشقان بيدار دل بود. در راز و نياز هايشان زيارت كربلا يا شهادت را مي خواستند. با اصرار، فعاليت خود را در واحد مخابرات آغاز كردند .در عمليات والفجر مقدماتي به عنوان گردان پدافندي شركت كردند.
 شب عمليات رسيد،
يكي از رزمنده ها (محسني پور) جعبة شيريني اي با خودش آورده و به عنوان شيريني شهادت خودش پخش كرد.ساعت يك بعد از نيمه شب در خط اول با دشمن درگير شده، محسني پور و چند نفر ديگر برايخاموش كردن يك دوشكا، داوطلبانه پيش رفتند و به شهادت رسيدند.
به تهران برگشته و پس از 2 ماه ، عازم جبهه هاي غرب شدند و در عمليات والفجر 2 شركت كردند.
سيّد از ناحيه صورت جراحتي برداشت ولي رزم خود را ادامه مي داد و عقب نمي آمد تا اينكه موج انفحار او را گرفت و با وضعيت نامساعد بدني در تداركات بود. پس از مجروحيت همرزمش به تهران مي آيد.
در سال 1362 وارد دانشگاه مي شود و يك سال بعد ازدواج مي كند. در سال 1364 دست از همه چيز شسته به جبهه مي رود. اومعتقد بود كه اكنون بزرگ ترين مسأله اجتماعي ، جنگ است كه حتي بر تحصيل مقدم مي باشد ولي نبايد سنگر علم و دانش را هم يكباره رها كرد. ضمن شركت در جبهه به تحصيل خود نيز ادامه مي دهد. در منطقه پدافندي مهران در واحد ديده باني تيپ ذوالفقار فعاليت مي كند.
در فروردين 1365 در عمليات والفجر و آزاد سازي فاو از ناحيه شكم مجروح مي شود و پس از بهبودي به جبهه بر مي گردد. در اين زمان خداوند براي او دختري به يادگار مي گذارد . او از اين پيشامد خيلي خوشحال شد و به تهران آمد ولي اين چيزها مانع او نشد.
شوق زيارت كربلاي حسيني و نيل به پيروزي نهايي خاصه در شرايطي كه پيشرفت هاي چشمگيري در جبهه
حاصل شده بود به جبهه برگشت در تيرماه 1365 در واحد ديده باني عمليات كربلاي 1 شركت مي كند. در عمليات 5 ديده بان در خط شلمچه و مسئول كنترل ديدگاه هاي خط بود و در اسفند 1365 هنگامي كه از يكي از ديدگاه ها با موتور عازم ديدگاه ديگر بود ((فرياد يا زهراي او به گوش رسيد، پهلويش دريده شد)) و در خون خود غلطيد. در آن آخرين لحظات احساس درد نمي كرد . گويا با مادرش زهرا سر سيّد را به دامن گرفته و مولايش حسين را مي ديد و هي گفت: ((مادرم، مولايم، به عهدم وفا كردم.)) و به شهادت رسيد..

راز و نياز شهيد با معبودش: خداوندا، اي كه در لحظه حيات و در هستي من شوق لقاي تو موج مي زند، اي معبودمن! اي كه همه چيز تو هستي و ما هيچ هم نيستيم. اي كه وجودي براي خود غير از سايه وجود تو نمي بينم.
اي شهيد و شاهد ما !
اي كه همة لحظات حيات را در آغوش پر محبت و نعم روز افزون تو گذرانده ايم .
اي كه هر گاه كه تو را خوانده ايم، شنيده اي ، اي كه هر گاه به تو روي آورده ايم با دست تهي باز نگشته ايم. وجودي بس تاچيز و بي ارزش و وجودي وابسته به هستي والاي تو در وجود خود را به معرفي بيعي قرار داده است كه در آن با تو اي بي نهايت مطلق معامله مي كند، در اين معامله هستي مي گيري و نيستي از دست مي دهد ، هيچي كه همه مي شود و تنها در اين معامله تو هستي كه بايد بپذيري. زيرا اگر چه رحمت و عنايت تو شامل و كامل و بي كران است ولي اينطور نيست ، باري از گناه با خود آورده است، باري از معصيت ها و خطاها و ظلمهاي بر نفس و بر غير، خدايا اين نيست را در ضيافت نفوس مطمئنه راه بده و در جنّت خود در كنار ديگراني كه به هستي تو متصل شده اند، همچنانكه تا كنون از نعم خود متنّعم داشته اي قرار و آرام بده.
خدايا! اي كه در اول روز پيمان وفاداري گرفتي؛ اينك در آخرين روز حيات دنياي با شرمساري پيمان شكني بر درخانة تو آمده ايم، با ما چه مي خواهي بكني؟ ما همان گناهكاراني هستيم كه نظارت تو را بر اعمالمان ناديده گرفتيم.الها! هم اينك اين تويي كه بازاز تو انتظار رحمت و بخشش مي رود و اين تويي كه بارها بخشيده اي؛ پس اين بار هم بر ما ببخس. خدايا! از درد رحمت تو تا كنون نوميد برنگشته ايم؛ اينك نيز نوميدمان نكن، خدايا ! از شكر نعمتهاي تو قاصريم و از عذر گناهان خودنيز؛ پس تو كه براي شكر نكردن بر نعمتهايت سخت نمي گيري، بر عذر گناهان ما نيز سخت نگير؛ بر ما ببخش كه جز تو كسي را نداريم كه از او طلب عفو و بخشش كنيم. خدايا! دانم كه براي رسيدن به تو بايد از خود گذشت، پس از توطلب توفيق گذاشتن از خود و رسيدن به تو را مي كنم ولي خدايا مي دانم و تو نيز مي داني كه گذشتي در كار نيست زيرا خودي وجود ندارد كه از آن بگذريم. خدايا! عاقبت همه ما را ختم به خير قرار بده. خدايا! ظهور امام زمان را هر چه زودتر و نزديك تر بگردان. خدايا ! بر من بندة ذليل و حقيرت ببخشاي كه من جز تو كسي را ندازم.
خدايا ! به اشك مادران شهيد داده و به خون پاك همة شهدا و به خاك خونين شهر و هزيزه و كرخه و شوش و دشت عباس و به كربلا و قدس و كعبه، مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده  و با جدّم حسين(ع) و پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) محشورم بگردان و شفاعت آنها را نصيب من كن.
خدايا! در آخرين لحظة زندگي ام مهديم را بر چشمان گناه آلود و اشكبارم بنما، تا آز آن حضرت بخواهم كه شفاعتم را كند و با ديدار آن حضرت با خيالي آسوده جان بدهم و ديدار علي را در لحظة جان دادن نصيبم كن و توفيق نوشيدن آب كوثر از دست مبارك رسول گرامي را به من عنايت فرما و بالاتر از همة اينها خشنودي و رضايت را شامل حال من بگردان
.

                                                 آمين يا رب العالمين64/4/13از يادداشت هاي شهيد سيّد دربارة پسر عمه و همرزمش شهيد محسني پور

آنان رفتند و در جوار رحمت حق آسوده خفتند. آنها عشق بودند و در عشق يار فنا شدند. در تاريخ بشري هميشه انسان نقاط روشني را ملاحظه مي كند كه اين نقاط روشن را افرادي به وجود آورده اند كه هر يك به صورتي نقشي در به  و جود آورده اند كه هر يك به صورتي نقشي در به وجود آوردن گوشه از تاريخ يا يك به صورتي نقشي در به وجود آوردن گوشه اي از تاريخ يا يك انقلاب و يا يك انقلاب و يا تحولي در تاريخ داشته اند و نيز كساني در تاريخ با اعمال خود تاريكي و ظلمت را براي انسانها به ارمغان آورده اند. اين افراد كساني چون فرعون و نمرود و ديگر ظالمان بودند كه مظلومين را به زير ضربات ظلم وستم خود خرد كردند و و آنها را به سوي بردگي و جهالت كشانيدند اما در چنين شرايطي افرادي چون ستاره اي در شبستان تاريك ظلم ظالمان درخشنده و با نور خود چشمان خونبار مظلومان را اميدي تازه بخشيده اند كساني همانند پيامبران و بخصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام .
اما گذشت زمان و از دست دادن اين خورشيدهاي جهان افروز بار ديگر سبب مي شد كه اوراق تاريخ، از ظلمها و جورها سياه شود. اما باز ديگراني در ادامة راه انبياء و امامان و پيرزي از هدايت ها و توصيه ها و
.
ايشان كه همچون چراغي روشن آنها را هدايت راهنمايي مي كرد بر عليه ظلم و ستم شوريدند و در تاريكي ظلمي كه اربابان جابر به وجود آورده بودند چندي درخشيدند و برخي اين درخشش را ابدي كردند و خود را چراغي فرا راه مستضعفان جامعه قرار دادند و هنوز هم اين حمله و شورش آنها ادامه دارد و آنها شهيدان بودند و آن وسيله نيز شهادت.
شهيدان كه با منطق عاشقانه، منطقي كه مخصوص به خودشان است و همه كس آن را درك نمي كند به خدايشان پيوستند. شهيدي از اين خيل عظيم شهدا كه سرور سالارسان حسين بن علي(ع) است مرتضي محسني پور بود.او انساني پاك و مخلص بود، رفتارش اسلامي و برخورد او با مسائل مختلف براي ما درس ايمان و ايثار بود. چيزي كه توجه همه را بيشتر به سوي او جلب مي كرد نمازهاي او بود كه با توجه كامل و در حال زاري نماز مي خواند . خدا خود بهتر مي داند كه او در نمازهايش با خدا چه مي گفت كه اينطور عشق به خود را جايگزين علايق دنيوي كرده بود.
 هر لحظه اش خاطره اي به يادماندني براي من دارد تا اينكه شب قبل از عمليات فرا رسيد و او بسيار خوشحال بود مي گفت و مي خنديد. خاطره جالبي كه در آن موقع دارم آن است كه يكي از برادران كه با ما بود گفت: (( خوب حال كه مي خواهيد برويد، آن كسي كه قرار است شهيد بشود بيايد جلو تا من صورت او را ببوسم.)) جالب اينجاست كه او تنها و اولين كسي را كه براي اين كار انتخاب كرد شهيد محسني پور بود خلاصه به منطقه و قرارگاه تاكتيكي رفتيم. شب موعود فرا رسيد. شب وصل او و خيلي ديگر از شهيدان، شب وفاق به  عهدي كه  باحسين(ع
) و ديگر شهيدان بسته بودند.
 مدتي راهپيمايي كرديم كه سه الي چهار ساعت طول كشيد چند بار براي استراحت ايستاده ايم. در اين استراحت ها در حالي كه همه در فكر و نگران بودند، كسي كه خوشحال بود و شوخي مي كرد محسني پور بود . در آن موقعيت كه ما در پشت سر عراقي ها و در واقع ميان آنها بوديم و هر لحظه امكان او رفتن و خلاصه شكست خوردن بود او با شوخي و خنده به ما كمپوت و شيريني تعارف مي كرد.
 گويا مي خواست شيريني شهادتش را با دست خود به ما بدهد. خلاصه بعد از مدتي به محل مشخص شده رسيديم و ما آماده و گوش به فرمان ايستاديم تا اينكه بي سيم رمز مقدس (( يا ا
يا ا)) را براي ما مخابره كرد. با دستور فرمانده گردان حمله را آغاز كرديم مدتي در زير آتش جلو رفتيم ديديم يكي از سنگرها تير بار دشمن شديداً كار مي كند و به طرف آن حركت كردند و ما آنجا از هم جدا شديم بعد از اينكه صداي انفجاري در اثر پرتاب نارنجك به درون سنگر دشمن آن تيربار را از كار انداخت و آن كافر بعثيتوسط يكي از همان چند نفر كشته شد فهميديم كه قبل از اينكه موفق به انداختن نارنجك شوند آن كافر توانسته بود به طرف آنها تيراندازي كند كه در اثر آن تيري به اين برادر شهيدمان اصابت كرد. حمله دشمن كماكان ادامه داشت و دشمن در حال حاضر فرار يا تسليم شدن بود تا اينكه سرانجام مواضع مشخص شده به تصرف رزمندگان اسلام در آمد اما مرتضي شهيد شده بود وقتي بالاي سرش رفتيم دستانش بازو لبخندي بر لب داشت.
 گويي آغوشش را براي مولايش مهدي (عج) گشوده بود آري آنها رفتند و در جوار رحمت حق آسوده خفتند.

 

سخنراني شهيد سيد سهراب كلهرودي در مسجد شفا به مناسبت نيمه شعبان
بسم ا الرحمن رحيم. السلام علي الهدي اللهم صل و سلم و زد و بارك علي صاحب ، ادرفقيه النبويه و الصولت الحيدريه و العصمه العاصيه و العلم الحسينه و الشجاعه الحسينيه و العباده السجاديه و المعاصر الباقريه و الاثار الجعفريه و العلوم الكاظميه و الميبه العسگريه و الغيب الهّيه.

و اينك جشني ديگر به نام تو و با ياد تو بر پا مي گردد در حالي كه تو همچنان در غيبت و ما در هجران و دفتر نيز باقي است.
كلمات اشك جوشان و زبان خروشان و صفحه تاريخ در پيش و منتظران در جهاد و قلم و شمشير همچنان درگير . اي فرياد رسواگر ظالمان! اي خورشيد عدالت! اي انقلاب گر پيروز! اي ياور مستضعفان! مستضعفان در بند، بند

/ 0 نظر / 3 بازدید