/ 2 نظر / 19 بازدید
علي ناطقي

قابل توجه سهامداران محترم شركت تعاوني توسعه واحياء گردشگري روستاي كلهرود مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1392 در تاريخ 93/06/27ساعت 17در حسينه روستا برگزار مي گردد

علي ناطقي

برگزاري همايش روز كوهستان وغارهاي پاك در كلهرود طي هماهنگي بعمل امده از طرف هيات كوهنوردي وصعودهاي ورزشي استان اصفهان وشوراي اسلامي روستاي كلهرود دهياري روستاي كلهرود شركت تعاوني توسعه واحياء گردشگري روستاي كلهرود ومجتمع تفريحي كوهستان كلهرود همايش روز كوهستان وغارهاي پاك در تاريخ 93/7/4در روستاي كلهرود برگزار مي گردد( جهت اطلاع بيشتر مراجعه به سايت هيات كوهنودر استان اصفهان)