منطقه گردشگری کلهرودسامانه اطلاع رسانی مناطق نمونه گردشگری ایران

سامانه اطلاع رسانی مناطق نمونه گردشگری ایران

  کد منطقه 1000184

  نام منطقه نمونه :   کلهرود  

اطلاعات عمومی 101601 کد منطقه اصلاح نشده: 101601 کد منطقه اصلاح شده: اصفهان استان: برخوار و میمه شهرستان: میمه نزدیکترین شهر: کلهرود نزدیکترین روستا: 51:33:22 طول جغرافیایی: 33:21:36 عرض جغرافیایی: استان اصفهان شهرستان برخوارمیمه روستای کلهرود آدرس:   مساحت منطقه نمونه(هکتار):  دولتی - خصوصی مالکیت منطقه نمونه: 53 فاصله تا مرکز استان: 18 فاصله تا مرکز شهرستان:   ویژگی های منطقه گرم سرد معتدل گرم و مرطوب موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : دشت تپه ماهور کوهستان کوهستان کوهستان خیلی سخت وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: جنگل مرتع بیابان کویر باغات شهری ساحلی سایر توضیحات  وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: سطحی چاه چشمه قنات سایر منابع تامین آب: فرودگاه راه آهن آزادراه بندر زیر ساخت های موجود در استان: راه برق تلفن گاز آب آشامیدنی یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: 116 فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 86 فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 8 فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: 0 فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: 0 فاصله تا نزدیکترین شبکه برق:   اطلاعات سرمایه گذاری 361906 تعداد کل گردشگران: 308292 تعداد گردشگران داخلی: 53614 تعداد گردشگران خارجی: 0 نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد):   متقاضی سرمایه گذاری :   مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: 0 ریال برآورد میزان سرمایه گذاری:  0 برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: 

 

 

http://www.mntourism.ir/sp/Detail.aspx?myid=1000184&title

 

     

 

/ 0 نظر / 3 بازدید