کلهرودی های اصفهان

کلهرودی های اصفهان

غلامرضا نصراللهی کلهرودی


     تا قبل از سال 1350 تعداد انگشت شماری از کلهرودی ها در اصفهان ساکن  بودند و جوانان جویای کار ترجیح می دادند به تهران بروند. با تاسیس صنایع گوناگون و مشاغل جدید از اوایل دهه 1350 مهاجرت جوانان کلهرود به اصفهان شدت گرفت و در آستانه پیروزی انقلاب در سال 1357 به اوج خود رسید. اما در سال های 58 وتا 60 تا حدودی این حرکت کند شد. طرح های عمرانی جهاد سازندگی و دولت باعث شد تعدادی از جوانان موقتا از مهاجرت صرف نظر کنند.. اما اوج مهاجرت جوانان کلهرود به اصفهان در دو دهه 60 و 70 اتفاق افتاد. البته ایجاد و گسترش شهرک صنعتی مورچه خورت و دایر شدن سرویس بین کلهرود و شهرک تا حدودی مهاجرت را عقب انداخت اما با تعطیلی سرویس حمل و نقل بقیه جوانان به شاهین شهر و اصفهان نقل مکان کردند.و تقریبا در دهه 80 دیگر جوانان اندکی در روستا باقی مانده بودند.

      بیشتر مهاجرین کلهرودی در اصفهان دارای وضع متوسط و زیر متوسط بودند . در حالی که کلهرودی های تهران نسبتا وضع بهتری داشتند. کلهرودی های اصفهان کمتر به پست های مهم دولتی دست پیدا می کردند ولی کلهرودی های تهران در این زمینه شانس بهتری داشتند. بیشتر مهاجرین کلهرودی در شمال شهر اصفهان و در محله های چهارراه بنائی و 24 متری ساکن بودند و به تدریج در محله های دیگر اصفهان پراکنده شدند.تعدادی از کلهرودی های ساکن تهران در دهه 50 و اوایل دهه 60 به اصفهان منتقل شدند که شغل بیشتر آنان دولتی بود . آنان با انتقال یافتن به اصفهان بهتر می توانستند به کلهرود رفت و آمد کنند. ما آمار دقیقی از تعداد مهاجران کلهرودی و شغل و وضع اقتصادی آنان نداریم. بررسی وضعیت مهاجران کلهرودی اصفهان محتاج تحقیق بیشتری است که امید است در آینده این تحقیق صورت گیرد.


/ 0 نظر / 39 بازدید