کلهرود KALAHROD

تسلیت / حاج عباس توانگری کلهرودی

Image result for ‫تسلیت‬‎

بدینوسیله درگذشت جناب آقای حاج عباس توانگری کلهرودی را به خانواده محترم فرزندان : محمد ، کاظم  ، حسن و.. و اخوان گرامی و وابستگان و همشهریان کلهرودی تسلیت می گوییم و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از در گاه خواوند متعال آرزو داریم.

ضمنا  مراسم هفتمین روز در گذشت شادروان حاجی عباس توانگری کلهرودی روز سه شنبه مورخ 1395/7/6 از ساعت 3/5 الی 5 بعد از ظهر در مسجد حضرت امیرالمومنین واقع در مرزداران شهرک ژاندارمری خیابان ایثار منعقد می باشد .

Image result for ‫تسلیت‬‎