کلهرود KALAHROD

نویسم شرح تاریخ بنیاد اصل کلهرود

نام خدا

نویسم شرح تاریخ بنیاد اصل کلهرود


تاریخچه منظوم در باره کلهرود

سروده حاج رضا رحیمی کلهرودی

شرح تاریخ کلهرود

درصورت باز نشدن لینک دائم را بزنید


 

 

 

 


نویسم شرح تاریخ بنیاد اصل کلهرود

از فضای پاک چهار فصل کلهرود

جوان بودم شنیدم از پیر کهنسال

موثق بود به گفتار موفق به اقبال

نامش زع نام کنیه فلاحت بود باغ امیران

کبیری صادق و قانع و راحت بودهمچون دبیران

گفت تاریخ نامه دارم هرکسی را شامل نیست

تاریخ بنیاد کلهرود بوده سال سیصد و بیست

گفتمش بنما آن نامه تا دیدار کنم

ساکن اهل کلهرود زتاریخ هشیار کنم

گفت سپردم امانت نزد مرد کبیری

 حفاظت کنند زتاریخ مردان عالم و دبیری

خواهشی کردم مرا منت وافر گذارد

با قبول زحمت آن تاریخ را ناظر آرد

رفت آورد با لب خندان کرد همرهی

به پوست آهو نقش و رسم خط داد آگهی

خط اول بسم الله لا اله الا هو بود

 شرحه شرحه رسم خط و نقش برپوست آهو بود

آشکار بنوشته بود بی گزاف با نشان مهرکبیران

اولین مسکن رسم نقش و خط بوده باغ امیران

امامزاده میرمحمد سفرکرده ایران سال سیصدوبیست

 به آبگاهی رسیده دیده معوای کسی نیست

ساکن شده به نام خود نهاده باغ امیران

 مخفف گشته نامش باغ میران

زیاد نقش رسم و خط زیاد نام بود

خواندم آن آثار تا صد کلام بود

نمی دانم که تاریخ نامه حال نزد کیست

فقط دانا شوید که بنیاد کلهرود بود به سال سیصد و بیست

آشکار شد نقش و وصال کلهرود

صفا بخشید صفاهان بر تمثال کلهرود

آب شیرین و گوارا از کوهساران دارد کلهرود

    نشانی از دلیر مردان جان نثاران دارد کلهرود

کلهرود مردم قانع قناعت پیشه دارد

کلهرود محله تکلر و قلعه و سربیشه دارد

کلهرود مردمانش عشق آزاده بر سینه دارد

کلهرود باغمرانش امامزادۀ محمد دیرینه دارد

کلهرود هم مردم زحمت کش بی کینه دارد

کلهرود هم زنان با حیا محجوب در خانه دارد

کلهرود هم مردان صادق خردمندانه دارد

   کلهرود هم زنان حاذق و فرزانه دارد

از کلهرود گفتنم توان از وصل و حالش نیست

 ز تاریخ موثق خوانده ام که بنیاد شده سال سیصد و بیست

من رضا نامم و فامیلم رحیمی جدانیست از کلهرود

 افتخار دارم به زادگاهم که گفتارم خطا نیست از کلهرود

 سال 1377 پاییز فصل خرمن گردو

رضا رحیمی کلهرودی


نویسنده : کلهرودی : ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم