کلهرود KALAHROD

کلهرود

بنام خدا

سلام
ما دیروز به اتفّاق جمعى از خویشان به روستاى شما رفتیم و ناهاررا در رستوران سنتى کوهستان به مدیریت آقایان حسین پور خوردیم ...پس از آن گشت وگذارى در روستا کردیم ... از خشک شدن درختان به خاطر خشکسالى خیلى ناراحت شدیم اما مطمئنم با تلاش همه اهالى زیبایى روستا دو چندان خواهد شد .... ما تا ساعت ١٠شب آنجا بودیم .... پس از خوردن شام با کوله بارى پر از خاطره هاى خوب به اصفهان بازگشتیم .

منصوره موسوی


image.png

نویسنده : کلهرودی : ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم